1973. április 17.-én születtem Budapesten. Nős vagyok, két gyermekem van, Peti 2003-ban, Lili, 2006-ban született.

Gimnáziumi évek után tanulmányaimat a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd a Semmelweis Egyetemen folytattam, ahol 1997-ban általános orvosdoktori diplomát szereztem "summa cum laude" minősítéssel.

A végzés után a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájára kerültem, ahol 1997 októberétől folyamatosan dolgozom. A Klinikára jellemző kiemelkedő tudományos és alkotó légkör az első percektől kezdve magas szakmai, elméleti és gyakorlati tudásra ösztönzött és ennek megfelelően elősegítette az alapok, majd a speciális tudás elsajátítását. Urológiából 2003-ban szakvizsgáztam "kiválóan megfelelt" minősítéssel, majd 2007-ben az Európai Urológus Testület hivatalos ("Európai") szakvizsgáját is letettem. 2012. július 1-től a Klinika igazgatóhelyetteseként, egyetemi adjunktusi címmel, többek között az intézet egyik fekvőbeteg osztályának vezetése a feladatom. 

2002 óta részt veszek a Klinika andrológiai centrumának szakrendelésében, a továbbképzések szervezésében, az előadások megtartásában, mely eredményeképpen 2008-ban andrológiai szakvizsgát szereztem. 2009-től tagja vagyok a Semmelweis Egyetem Andrológiai Grémiumának, mely bizottság az andrológiai képzésért, szakvizsgáztatásért felel.

Munkahelyem az urológiai daganatos betegek sebészi és gyógyszeres kezelésének egyik központja, így nagy hangsúlyt fektetünk erre a területre. Az onkológiai munkacsoport tagjaként 2006 szeptemberétől egy évet töltöttem az Országos Onkológiai Intézetben és 2007 novemberében sikeres szakvizsgát tettem klinikai onkológiából. 2007-ben Barcelonában teljesítettem az ESU Masterclass on Medical Oncology tanfolyamot.

Munkahelyem az urológiai daganatos betegek sebészi és gyógyszeres kezelésének egyik központja, így nagy hangsúlyt fektetünk erre a területre. Az onkológiai munkacsoport tagjaként 2006 szeptemberétől egy évet töltöttem az Országos Onkológiai Intézetben és 2007 novemberében sikeres szakvizsgát tettem klinikai onkológiából. 2007-ben Barcelonában teljesítettem az ESU Masterclass on Medical Oncology tanfolyamot.

Többször jártam tanulmányúton, 1999-ban az esseni Urológiai Klinikán, majd 2002-ben és 2003-ben a jénai Egyetem Urológiai Klinikáján töltöttem 1-1 hetet. A European Board of Urology klinikai ösztöndíja keretében 2001-ben három héten keresztül az olaszországi Varese Urológiai Klinikáján tanulmányoztam a tumoros betegek modern kivizsgálását, ellátását, a radikális urológiai műtéteket.
A magyar orvostanhallgatók oktatásában 2000, az angol nyelvű oktatásban 2003 óta veszek részt. A szakorvos képzésben 2003, a rezidens képzésben 2004 óta működök közre.

Tudományos kutatási, érdeklődési területem elsősorban a hólyagdaganatok korai diagnosztikája és kezelése, az andrológiai vizsgálatok és kezelések fejlődése, továbbá a radikális onkológiai műtétek utáni betegkövetés. Fontosnak tartom és évek óta foglalkoztat az egészségügyi finanszírozás, ezen belül az urológiai-andrológiai terület. Ezen munkámmal az Urológiai Klinikát segítem, de miniszteri felkérésre kapcsolódtam az Urológiai Szakmai Kollégium finanszírozási szakcsoportjához.
2009. áprilisában sikerült megvédenem a Ph.D. téziseimet, így megszereztem a tudományos minősítést. Értekezésem címe: “Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain.”

A klinikai munkacsoportunk tevékenységét több díj jellemzi: 2000-ben a Magyar Urológusok Társaságának Kongresszusán a fiatal urológusok fórumán 2. díjat nyertem. 2005-ben és 2008-ban a Magyar Urológia folyóiratban megjelent legjobb közlemény társszerzője voltam. 2006-ban az Orvosi Hetilapban megjelent dolgozatunkért kaptunk legjobb közleményért járó Markusovszky Lajos-díjat munkatársaimmal. 2009-ben a Magyar Urológusok Társaságának XIV. Kongresszusának

1. díját kaptuk a legjobb poszterért, és ugyanebben az évben Babics Antal Alapítvány pályázatának 1. díját nyertem el.

2011-ben a Magyar Urológus Társaság Vezetősége magválasztott a hazai társaság hivatalos képviselőjének az Európai Urológusok Tanácskozó Testületében (European Booard of Urology). A testületben az urológus rezidensek és szakorvosjelöltek európai képzőhelyeinek akkreditációjával és ellenőrzésével, illetve a különböző speciális oktató központok létrehozásával foglalkozó bizottság munkájához kapcsolódtam (Urological Training Programme Committee).

2012-ben a Magyar Urológus Társaság Vezetőségi tagjai közé választottak.

Tudományos közleményeim száma: 75, idézhető előadásaim száma: 52, 20 könyvrészletet írtam. Vezetőségi tagja vagyok a Magyar Urológusok Társaságának, a Magyar Uro-onkológiai Társaságnak. Tagja vagyok a Semmelweis Egyetem Andrológiai Grémiumának, az Európai Urológus Társaságnak, Magyar Onkológusok Társaságának, a European Association for Cancer Research-nek, a Magyar Szexuális Medicina Társaságnak és az Európai Szexuális Medicina Társaságnak. Szerkesztőbizottsági tagja vagyok a Magyar Urológia, az Uroonkológia és a Háziorovosi Továbbképző Szemle folyóiratnak.